Aero Minor II 1946 - 1951
Community Forums › Lidé › Ad › Minor pro Stalina

Minor pro Stalina
Komentáře a názory ke článkům.
Go to page 1, 2, 3  Next
Post new topic    Reply to topic    Printer Friendly Page     Forum Index ›  Ad

View previous topic :: View next topic  
Author Message
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Sun Oct 13, 2013 12:55 pm
Post subject: Minor pro Stalina

Tak jsem dostal
tento email wrote:
Dear Sirs,

I`m the automotive journalist from Russia writing about automobile history.
Now I lanch an investigation about 1949 Aero Minor which was presented to Josef Stalin as a gift to his 70-th jubilee.
20.12.1949 the car was moved to Moscow Politechnical Museum and later handed over to public health service. Later the fate of this car is unknown.
Can you find some material in your archive about this car? May be you have some photos? Do you know the shassis numbers?
In any case please answer me.
I thank you in advance.

Kindly,
Ivan Barantsev

tedy hrubě přeloženo wrote:

Jsem automobilový novinář z Ruska a píši o automobilové historii.
Teď právě sháním zprávy o 1949 Aero Minor, který byl dán Josefu Stalinovi jako dárek k jeho 70tinám
20.12.1949 se vůz stěhoval do Moskvy Politechnického muzea a později předán do veřejného zdravotnictví. Pozdější osud tohoto vozu není znám.
Dokážete najít nějaký materiál ve svém archivu o tomto autě? Může být, máte nějaké fotky? Znáte číslo šasi?

V každém případě, prosím, odpovězte mi.
Děkuji předem.
Zdravím

Ivan Barantsev

Zjevně se jedná o tuhleten článek www.minory.cz/index.ph...amp;aid=26

Víme něco víc? Jsme schopni případně poskytnout fotky?

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Sun Oct 13, 2013 6:43 pm
Post subject: Re: Minor v Rusku

Jo...tak Ivan je čiperka!
Teď jsem dostal ze stránek aero-auto.com žádost o zaslání fotek dárků pro Stalina bez našeho vodoznaku. Smile
Takže ještě, že jsem ho tam šupnul.
Ivan je taky oslovil, ačkoliv Aero Minor NENÍ ŽÁDNÉ AERO!

Byl bych rád, kdybyste se nějak vymáčkli. Pavel je samozřejmě na tahu. Toho oslovím i separé-private.

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Mon Oct 14, 2013 9:58 am
Post subject: Re: Minor v Rusku

Takže Pavel zabodoval a poslal, co má.
Quote::
V průběhu října ve vládní radě převládlo zavržení původní myšlenky vystavení darů

na více místech republiky a bylo rozhodnuto, že dary Stalinovy budou vystaveny společně na jednom místě. Zástupce ÚRO Souček referoval o tom, že všechny dary, včetně darů ze Slovenska budou do 30. listopadu soustředěny v Praze, kde proběhne také jejich výstava v režii ministerstva informací a osvěty.

Po mnohých nejasnostech v otázce, které složky budou do dárkové akce zapojeny, vládní komise 9. listopadu schválila návrh, „aby dary k 70. Narozeninám byly akcí lidu Československa, t.j. , aby vycházely ze závodů a krajů, nikoli od korporací, organizací atd.“

Toto ideové vymezení však odporovalo zařazení do akce těch darů, které jakkoli by byly vhodné, svým původem nesplňovaly premisu „lidovosti“. Kvůli tomu docházelo k situacím, kdy bylo obcházeno přesné vymezení ideologického rámce a to například v případě Slovanského výboru v Praze, „který hodlá věnovat soubor československých krojů“, tedy dar, jenž plně vyhovoval požadavku důrazu na regionální specifičnost. Proto komise rozhodla, „aby tento dobrý námět byl uchován a zařazen do lidových darů, třeba jako dar pražského lidu“. Podobně byly do lidových darů zařazeny „ukázky lidové tvořivosti vojáků“.

Rozsah dárkové akce, vhodnost darů i příprava dopravy a předání darů v Moskvě byla samozřejmě konzultována se sovětskou stranou, konkrétně s velvyslancem Silinem a zpráva o akci byla zaslána též velvyslanci Laštovičkovi do Moskvy.

Dary byly přebírány zástupci ÚRO bezprostředně po ukončení akce, tedy ve dnech 30. listopadu – 4. prosince. Z odevzdaných darů byla připravena výstava pro veřejnost, která se konala ve Veletržním paláci v Praze, přičemž samostatná výstava darů ze Slovenska byla uspořádána v Bratislavě (dary ze Slovenska byly posléze také převezeny do Prahy a vystaveny ve Veletržním paláci). V oficiální zprávě se uvádí, že celkový počet darů dosáhnul čísla 528, jednalo se však odhadem o 3 000 jednotlivých předmětů.

Všechny dary byly pečlivě zaevidovány, dárcům byl vystaven blanket potvrzující přijetí daru a každý dar byl vyfotografován. Ze snímků byla složena dokumentární alba, přičemž celý soubor včetně popisu darů tvořilo 11 kožených alb. Soubor snímků s popisem v ruském jazyce byl odeslán do Moskvy, druhý soubor obdržel prezident Gottwald a další dva soubory alb „zůstaly, jako věčné doklady o celonárodním projevu přátelství a oddanosti čs. pracujícího lidu ke generalissimu J. V. Stalinovi, u předsednictva vlády ČSR a ÚRO“.

Slavnostní otevření výstavy darů, se konalo 4. prosince za účasti zástupců vlády, velvyslanectví SSSR a všech složek NF. Slavnostní projevy přednesli členové vládní komise ministři Kopecký a Nejedlý. Ze zprávy je patrné, že se výstava setkala s velkým zájmem obyvatelstva: „Od samého zahájení výstavy až do jejího zakončení proudily výstavou desetitisíce návštěvníků. … Po prvních dnech, kdy byla otevřena

od 8 hod. ráno do 22 h. do večera bylo zapotřebí prodloužit otevření výstavy do 24 hod. Za necelý týden prošlo výstavou 80 000 návštěvníků.“

Výstava byla ukončena o půlnoci 11. prosince a okamžitě bylo započato s její likvidací a nakládáním darů na připravený vlak, přičemž se „soudruzi vypnuli přímo k údernickým výkonům, takže jejich pracovní úsilí bylo korunováno naprosto hladkým vybavením celého vlaku darů v 18 hodinách, aniž by přitom byl rozbit nebo třeba jen poškozen jediný dar“.

Vlak s dary tedy mohl být již 12. prosince v 18 hodin vypraven, spolu s delegací zástupců ÚAV NF, ROH a závodů, do Čierné u Čopu, odkud dary i delegace pokračovaly sovětskou soupravou, přičemž „radostnou cestu do Moskvy doprovázela nesčetná slavnostní přivítání vlaku a delegace v československých i v sovětských stanicích od Prahy až do Moskvy“.

Co tedy vlastně Stalin, mimo výše zmíněných příkladů, od československého lidu“ dostal? Zajisté zde neuvedeme všechny dary, pouze stručný výběr těch pozoruhodnějších. Stalin ke svým sedmdesátinám obdržel například trojfázový generátor, mnoho lahví vína, magnezitovou cihlu, 16 pneumatik, bustu J. E. Purkyně a Jana Žižky, k technickým darům náleželo i příslušenství včetně krabičky s nářadím a plechovky s olejem, lulkový tabák a asi 30 lulek, kromě většího počtu jiných zbraní také kulomet, model tanku, automatickou váhu, mnoho uměleckých předmětů od váz, přes sošky, vlastní portrét až po bronzovou sochu ženy, malovaná vajíčka, šicí stroj, dvě pohovky a několik křesel nebo například umělé květiny z gumy.

NA, fond 357/2, inv. č. 7, k. 21, Zpráva o akci darů československého lidu k 70. Narozeninám generalissima J. V. Stalina, s. 1.


Mezi dary byli i dva kladrubští hřebci, letadlo Aero, Tatraplán a motocykl JAWA.

Spolu s dary putovaly do Moskvy i knihy svázaných podpisových archů zdravice.

Je patrné, že velká a široce pojatá dárková akce se setkala s velkým úspěchem.

Přestože některé dary byly bezpochyby určeny přímo Stalinovi (máme zde na mysli například dýmky), jiné měly za úkol představit československý průmysl a umění v tom nejlepším světle a do určité míry také obdarovat celý Sovětský svaz.

To jen abyste věděli, jaká byla doba a mohli si představit, co by Vaše firma soudruhovi Stalinovi posílala Razz

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Mon Oct 14, 2013 9:17 pm
Post subject: Re: Minor v Rusku

Jo, tak pánové, tohle je bomba, kterou zatím mohu zveřejnit jen v Klubovně.

Stalinův Minor žije!

mail od Ivana wrote:
Dear Vladimir,

thank you for your letters. My article is concerned with Stalin`s Aero Minor find. I send you some photos of this car nowadays.
The restoration will start on next week. May be on Friday I will make good photos.

Two photos from minory.cz is the only that I found. Is it possible to receive the hi-res images without copyrights? Of cource the cource will be mentioned as you write.
Is it possible to find some literature about Aero Minor model and catalogue of details?

Photos from factory will be usefull in restoration. Thank you separately for this link!
minory.cz/index.php?na...amp;pid=24

It is astonishing for me that factoty archives was lost. It was my best hope to find documents about Stalin`s car.
Now I found only the documents from Polytechnical Museum in Miscow where Tatraplan, Skoda, Minor and EMW was exhibited from 26.12.1949 to 05.01.1955. Later all cars was moved to the garage of Moscow medical service. Tatrapla T600 with Sodomka body is now in Tatra museum. Aero Minor was in private hands from 60-es to 2013 and you can see its condition on photos.
...dále už mi odpovídal na Spartaky v SSSR Razz

přeloženo wrote:
Vážený Vladimíre ,

děkuji vám za vaše maily. Můj článek se zabývá nálezem Stalinova Aero Minora. Posílám vám pár fotek z tohoto auta v dnešní době.
Rekonstrukce začne příští týden. Může být v pátek budu dělat dobré fotky .

Dvě fotky z minory.cz je jen to, že jsem našel. Je možné dostat obrázky s vyšším rozlišením? (Pavel mi je už poslal -VN) Obrázky bez autorských práv ? Z samozřejmě bude popis uveden, jak píšete. (Pavel Krbec - www.minory.cz VN)
Je možné najít nějakou literaturu o Aero Minor modelu a katalog detailů ?

Fotky z továrny budou hodit při restaurování. Děkuji zvlášť pro tento odkaz !
minory.cz/index.php?na...amp;pid=24

Je pro mě ohromující, že tovární archiv byl ztracen. Byl to moje nejlepší naděje najít dokumenty o Stalinově autu .
Teď jsem našel jen dokumenty z polytechnickém muzeu v Moscow kde byl Tatraplan , Škoda , Minor a ETM vystaven od 26.12.1949 do 01.05.1955 . Později všechna auta byla přesunuta do garáže Moskevské lékařské služby . Tatraplan T600 s karoserií Sodomka je nyní v muzeu Tatra. Aero Minor byl v soukromých rukou od 60ých do roku 2013 , a můžete vidět jeho stav na fotografiích.

No a ty fotky jsou ta BOMBA.

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
minorek
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Apr 01, 2012
Posts: 628

PostPosted: Tue Oct 15, 2013 6:54 am
Post subject: Re: Minor pro Stalina

Nevěřil jsem, že by se podařilo "stalinovic" Minora vůbec nalézt. Myslel jsem, že už je někde dávno ve šrotě...
Je to fakt užasná událost a objev století...Teda aspoň pro nás Minoristy.
Podle fotografií to auto nevypadá zas tak zle, u nás jsou v nálezovém stavu mnohem horší.
Jinak ten speciální volant a jiné drobnosti jsou suprový a hliníková ozdobná maska je taky známkou originality a jedinečnosti tohoto kusu.
Škoda, že ten Minor zůstane v Rusku, mohl by se taky vrátit jako cabriolet Tatra...
Tady je alespoň vidět, jak je činnost těchto stránek prospěšná...
Díky Vláďo, doufám, že v rámci klubovny přibudou další informace o průběhu renovace včetně zajímavých fotek.
Back to top
View user's profile Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Tue Oct 15, 2013 7:09 am
Post subject: Re: Minor pro Stalina

Nojo... to by to někdo musel chtít koupit. Pochybuju, že by to vůbec prodali, když jsou tak natěšení na renovaci.
Ani netuším, kdo to je.

Jak píšu/naznačuju jinde, odepsal jsem, že se budeme snažit jim nějaké podklady poskytnout, pokud jsou.
Dokonce jsem jim nabídl, že bychom byli schopni jim udělat hydraulický okruh brzd, sehnat lanka ... Rolling Eyes a vůbec jsem připraven jim pomoci.
Uvidím, co se s tím bude dít dále. Jakmile se něco u mne na mailu objeví, dám sem vědět, i když jsem požádal i o zveřejnění.
Uvidíme.

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 6:56 am
Post subject: Re: Minor pro Stalina

Rancher Zaslal: Út Říj 15, 2013 12:45 pm wrote:

minorek wrote:
Nevěřil jsem, že by se podařilo "stalinovic" Minora vůbec nalézt. Myslel jsem, že už je někde dávno ve šrotě...
Je to fakt užasná událost a objev století...Teda aspoň pro nás Minoristy.
...


Není to žádná událost. 4 lidi z jádra tudy prošuměli, koukli a šli zas pali. Dokonce si ani hned neprohlídli obrázky Sad
Takže není co řešit. nechávám to otevřené jen na čtení, zamykám na zápis. Stejně sem nikdo nehodlá nic psát.

Včera jsem psal do Ruska jak debil dlouhýho maila, abych se vnutil do přízně a dostal další porci informací, nasliboval jsem Ivanovi, že jim tam klidně přijedu umejt na Minorovi okna.... Smile

Ještě Vám sem umisťoval písmenka a obrázky, místo abych čuměl na telku a to jenom proto, že jsem se nadchnul na tím krásným zafungováním stránek, kdy "můžeme bejt u toho".
Neuvědomil jsem si, že je to jen moje a maximálně Michalova radost a ostatní to sežerou jak buřta u nádražního stánku.
Nějak mne ten můj věk začíná asi deformovat, neb mám radost z maličkostí Razz .

Samozřejmě, že nejsem natolik nevděčný, abych za to nepoděkoval Pavlovi, který spáchal inspirativní článek a dodal startovací i následné krmivo.
... a pak to smazal neb:


Není vyloučeno, že bych Vás mohl mít zase rád Cool ...
Po soukromé lajně proběhlo pár výměn názorů (i když ne se všemi) a nádor se provalil Laughing

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 8:16 am
Post subject: Re: Minor pro Stalina

...první odpověď wrote:
Re: Žádost o konzultaci s archivem

Vážený pane Nešpore,

p. Pokorný mi přeposlal Vaši žádost. Podívám se po tom, uvidíme, něco by se v našem archivu snad mohlo najít. Jakmile budu něco vědět, ozvu se Vám.

S pozdravem

Alžběta Čornejová
Všeodborový archiv ČMKOS

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
cezeta
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Mar 09, 2012
Posts: 108
Location: PRG
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 10:04 am
Post subject: Re: Minor pro Stalina

No prosím, i odboráři se k tomu staví čelem.

Jsem zvědav, jak se povede renovace, je to jedinečný auto.

_________________
0
Back to top
View user's profile Photo Gallery
Martin
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Apr 17, 2012
Posts: 331
Location: Brno - venkov
PostPosted: Wed Oct 16, 2013 9:37 pm
Post subject: Re: Minor pro Stalina

Ranchere, nesmíš na nás být tak hrrrr … Exclamation Napříklád já se nijak nevyjádřil proto, že po přečtení jsem naprosto ztratil slova!!! Very Happy No a pak jsem se tu vracel znova a znova, ověřit si, že je to pravda a ne jen sen!!! Wink Je to bomba
K danému tématu jsem zatím doma našel jen toto, ale pátrat budu dál
//edit: pro úplnost, je to SM 1950, číslo 80, strana 306 //
Back to top
View user's profile Photo Gallery
vintalko
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Feb 26, 2013
Posts: 494
Location: Sučany Slovensko / Zlín Česko
PostPosted: Thu Oct 17, 2013 12:34 am
Post subject: Re: Minor pro Stalina

Tak tak, vraví starý prorok rak, pomalšie na nás.

Sto hromov do javora a valašku do buka - tak ďžugašviliho minor sa našiel v zemi kde zajtra znamená už včera! Nestavil by som na to ani deravý groš!

Aj tak mi to nejde do hlavy - že v Rusku ostal minor zachovalý...
Rusi s ich drsným talentom zapriahnuť za auto čokoľvek s ich cestami necestami, s brutálnou zimou...
Tento minor musel čosi vydržať. A možno mal aj dobrého majiteľa.
Alebo si nikto nedovolil niečo so Stalinovým autom - žeby sa kult osobnosti milovaného vodcu prelial aj na jeho autá? Wink

_________________
Nie som odborník na autá, rád sa nechám poučiť.
Som rýchly a vytrvalý - rýchlo sa unavím a dlho mi to vydrží.
Back to top
View user's profile Photo Gallery
minorek
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Apr 01, 2012
Posts: 628

PostPosted: Thu Oct 17, 2013 2:26 pm
Post subject: Re: Minor pro Stalina

Tak , tak ... Kluci jen pěkně pátrejte... To by bylo, aby nebylo...

Po přečtení volného překladu na ruských webových stránkách (který vložil Karel), jsem z diskuse pod článkem nabyl dojmu, že z Polytechnického musea se jim podařilo získat originální plakety, které byly vystaveny k darům. To taky Ivan naznačoval v posledním e-mailu nahoře.
A proto se ptám:
Vláďo, proč teda tak zuřivě pátráme po výrobních a identifikačních číslech...? Ty přece musejí být v plaketech zaneseny ne?Nebo se snad nedochovaly ty, které souvisejí s Minorem?Ze záznamu a tiskové zprávy je známo, že jedny zůstaly u nás a jedny šly do Ruska s dary, nebo se pletu.
Tohle je divná hra...Ovšem zásadním přínosem je, že aspoň nasbíráme krmivo pro naše stránky a čtenáře. Osobně mne pátrání hodně baví a jsem z toho nadšen, ale nerad bych pracně pátral nadarmo po něčem, co už kolegové vědí. To ale netvrdím, že tyto informace nebudou cenné pro nás.
Asi by se soudruzi měli taky trochu podělit o to, co již vědí...
Je mi jasný, že na tom Vláďo pracuješ, ale budou ochotni se s náma do budoucna taky podělit..? Když nebyli schopni do článku napsat ani zdroj, odkud fotka Minora pochází... Nebýt vodoznaku tak...
Budeme doufat, Ivan vypadá jako férovej člověk, jinak by nám nenabídl podrobnější fotky. Rozhodně si zaslouží abychom mu pomohli a nenechali ho na holičkách...
Tož páni kolegové čiňte se.
Back to top
View user's profile Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Thu Oct 17, 2013 2:34 pm
Post subject: Re: Minor pro Stalina

No, taky jsem to o vykrádání našeho webu bez předchozího souhlasu Ivanovi napsal. Zatím jsem na ranní poštu odpověď nedostal, on vždy píše večer.

Nějak jsem nabyl dojmu, že ten článek o Tatraplánu psal jinej pantáta (podle podpisu)

Včera večer mi došel mailík od Ivana s odpověďma na včerejší ranník.
Tam píše vcelku jasně:
mail z 16.10. wrote:
Владимир, добрый вечер!

Очень хорошо, что Вы знаете русский, я буду писать Вам по русски. К сожалению, а может и к счастью, Skype я не использую.

Спасибо за предложение по литературе и запчастям, я обязательно передам их реставраторам машины.
Какова история появления двух фотографий у Павла Крбека? Передайте ему нашу благодарность за фото, мы его обязательно будем упоминать в статьях об Аэро Миноре.

Сейчас мы постараемся к понедельнику собрать максимум имеющейся у нас информации по Минору и опубликовать на сайте oldtimer.ru. Эта статья в дальнейшем может быть хорошей основой для ссылок. Сейчас в обработке находится интервью с владельцем Минора в 1972-2013 годах, а также газетные статьи, посвященные юбилею Сталина и подаркам из Чехословакии.

Кроме Минора в числе подарков была и Skoda 1101 Tudor. Известно ли что-то об этой машине? Возможно в архивах Skoda сохранилась какая-то информация.

С уважением,
Иван

Idea Takže (snad) v pondělí to má vyjít a je jasné, že mám povolení k okamžitému překlopení do češtiny na našich stránkách.
O původu snímkú od Pavla jsem mu napsal, že je dlouholetým sběratelem a prostě je má - jako soukromou sbírku. Je zbytečné se rozepisovat. Razz
(Ivan se totiž na copyright ptal hned na začátku)
O Tudorovi jsem mu napsal, že Muzeum Škodovky by mu snad mohlo pomoci.

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
minorek
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Apr 01, 2012
Posts: 628

PostPosted: Thu Oct 17, 2013 2:52 pm
Post subject: Re: Minor pro Stalina

Arrow Co to je za divní znaky... To neznám Rolling Eyes To bude asi azbuka ne? Laughing
Budu muset znásilnit nějakej překladač. Jdu dráždit strejdu Googla abych vlastně zjistil obsah Wink
Back to top
View user's profile Photo Gallery
Rancher
ZASL. MIN.
ZASL. MIN.

Offline Offline
Joined: Jan 28, 2012
Posts: 2589
Location: Brno
PostPosted: Thu Oct 17, 2013 3:30 pm
Post subject: Re: Minor pro Stalina


Laughing

_________________
Mám rád stará auta, staré zvyky a stará vína. Dělají mne mladým.
Back to top
View user's profile Visit poster's website Photo Gallery
Display posts from previous:   
Post new topic    Reply to topic    Printer Friendly Page    Forum Index ›  Ad
Page 1 of 3
All times are GMT + 1 Hour
Go to page 1, 2, 3  NextJump to:  


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Stránky o automobilu Aero Minor II. Výroba: LETOV a MOTORLET (Walter) - závody Jinonice a Letňany, Československo, 1946 - 1951 ©2002-2012 Luboš Balcar, Pavel Krbec, Vladimír Nešpor a všichni aktivní uživatelé stránek. Použití jakýchkoliv autorských materiálů, tj. textů i obrázků z tohoto webu je možné pouze se souhlasem a uvedením zdroje - www.minory.cz


Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy