motorová stolice
Go to page Previous  1, 2  :| |:
-> Z dílen

#16: Re: motorová stolice Author: JaraIILocation: Brno-Husovice PostPosted: Tue Sep 13, 2016 5:55 pm
    ----
To su rád že vím a neumřu blbej.

Děkuji za vysvětlení Vladimíre.

#17: Re: motorová stolice Author: JaraIILocation: Brno-Husovice PostPosted: Tue Sep 13, 2016 6:08 pm
    ----
To je onen Hrbol.

#18: Re: motorová stolice Author: mesersmitLocation: Brno PostPosted: Tue Sep 13, 2016 8:05 pm
    ----
Jo je to evidentně on ale bylo to propojené s teploměrem do auta nebo jak vlastně?

#19: Re: motorová stolice Author: RancherLocation: Brno PostPosted: Wed Sep 14, 2016 7:59 am
    ----
Idea Minor neměl teploměr.
Taky to mám nahoře nateklý.
Podle mne to souvisí s termosifonovým principem chlazení.
Systém musí být zcela vzduchotěsný, pokud ne, princip termosifonu se neprojeví a způsobí, že voda se pouze odpařuje.
Ta bublinka je podle mne taková úleva pro bublinky přehřáté páry, které tam expandují, tím se ochladí a zase zkapalní.

Zátka není přetlaková a tak v horní komoře chladiče případná pára může pomáhat přece jen zvýšit tlak na hladinu ...
Tolik praví moje chápání.

V rámci vzdělávání:

Chlazení motoru.
Při chodu motoru musí se značná část tepla vyvinutého hořením paliva ve válci odvést chladicí soustavou, jinak by se motor přehříval a mohly by se zadřít písty ve válcích.
Je známo, že chladicí vodou se odvádí asi 26 % tepla, což je asi 850 kcal
na 1 koně a hodinu. Při výkonu 20 k je to 17000 kcal za hodinu.
U automobilu Aero Minor je chladič dimensován a vyzkoušen tak, že u něho stačí thermosyfonové chlazení a není potřebí ani vodního čerpadla,
ani větráku.
Studená voda z chladiče proudí spodní hadicí a .kolenem do bloku válců, kde se ohřívá a stoupá vzhůru. Z nejteplejší části hlavy se horká voda odvádí do horní komory chladiče, odkud proudí voštinami chladiče dolů. Voštinovými otvory prochází proud vzduchu, který ochlazuje protékající vodu na požadovanou teplotu.
Chladič je dimensován na maximální teplotu v horkých letních dnech, aby se voda v něm nevařila. Jezdí-li se v zimě, je motor přechlazen, čímž se zvětšuje spotřeba paliva a opotřebení válců. Doporučuje se proto v chladném počasí buď používat přikrývek na masku chladiče, nebo přikrýt částečně spodek chladiče lepenkou. Nemáme zakrýt horní část chladiče, kde je voda nejteplejší, neboť by se motor mohl snadno přehřát.
Stane-li se, že v zimě voda v chladiči zamrzá, začne se voda v chladiči při chodu motoru brzy vařit a písty by se mohly snadno zadřít. Tu se musí chladič rozehřát horkou vodou nebo nechat motor vždy chvilku běžet, avšak jen tak dlouho, co'se nezačne voda v chladiči vařit. To se musí opakovat tak dlouho, až je celý chladič rozmrazen a je zaručen správný oběh chladicí vody.
Chladí se nejlépe čistou měkkou vodou říční nebo dešťovou. Z tvrdé vody se v chladiči i ve vodních prostorách usazuje vodní kámen, který chlazení podstatně zhoršuje.
Vodní kámen se odstraní nejlépe horkým octem nebo velmi zředěnou kyselinou solnou ev poměru 1 : 15). Takto připravená směs se vlije do chladiče, motor se nechá několik minut běžet, až se náplň ohřeje, a potom se směs vypustí. Chladič se opět naplní, nejlépe teplou čistou vodou, do které se přidá hrst sody. Motor se nechá opět běžet, po několika minutách
se voda vypustí a chladič se proudem čisté vody propláchne. Vypláchnutím chladiče se odstraní zbytky kyseliny, která by jinak porušovala kov chladiče.
V zimě používejte podle možnosti nemrznoucí směsi, kterou dostanete v prodejnách národního podniku Mototechna.
Upevnění chladiče. Chladič je podepřen na pryžové podložce uprostřed spodní komory chladiče. V horní části je držen dvěma postranními pryžovými vložkami. Jeho uložení je velmi pružné, takže se chladič nepoškozuje otřesy.


...praví Vykoukal (sken a projeto OCRkem) Kdybych se ponasnažil, mohu Vykoukala vydat reprintem. Mám ho převedeného do písmenek celého...jen opravit nějaké nesprávně OCeRkem vyhodnocené částečky textu a naformátovat.

#20: Re: motorová stolice Author: mesersmitLocation: Brno PostPosted: Wed Sep 14, 2016 5:41 pm
    ----
Děkuji za vyčerpávající článek.

#21: Re: motorová stolice Author: mesersmitLocation: Brno PostPosted: Sun Sep 18, 2016 6:16 pm
    ----
Zde nějaká ta stolice.

#22: Re: motorová stolice Author: mesersmitLocation: Brno PostPosted: Sun Sep 18, 2016 6:16 pm
    ----
minorproradost.unas.cz...ace/18.JPG

#23: Re: motorová stolice Author: mesersmitLocation: Brno PostPosted: Sun Sep 18, 2016 6:17 pm
    ----
minorproradost.unas.cz...adce/9.JPG

#24: Re: motorová stolice Author: minorek PostPosted: Mon Sep 19, 2016 9:29 pm
    ----
Poznávám, takovou má kolega VM. Kdysi jsem ji u něho zahlédl.-> Z dílen

All times are GMT + 1 Hour

Go to page Previous  1, 2  :| |:
Page 2 of 2